این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
انتخاب تنظیمات
این فیلد را پر کنید
وضعیت:
انتخاب تنظیمات
گارانتی:
انتخاب تنظیمات
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
پاسخ دهید 27 - 7 = ?
برای ادامه، نتیجه معادله را وارد کنید
فهرست